نماینده مشاور طرح داناب:

طرح داناب به دنبال تغییر در ارزش‌های جامعه هدف نسبت به مقوله آب است

نماینده مشاور طرح داناب هرمزگان گفت: داناب به دنبال آگاهی‌بخشی و تغییر نگرش در ارزش‌های جامعه هدف نسبت به مقوله آب است تا در نهایت حس مسئولیت اجتماعی برای حفظ این ماده گران‌بها در میان اقشار مختلف ایجاد شود.

  اخبار
  1399/11/24
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان:

طرح داناب در سال تحصیلی جاری به صورت تمام الکترونیکی اجرا می‌شود

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: طرح داناب به تاثیر از سیستم آموزش کشور به صورت تمام الکترونیکی اجرا خواهد شد و سعی شده است که با تدوین مسابقه‌ها و جشنواره‌های مختلف نشاط را در میان دانش‌آموزان ایجاد کنیم.

  اخبار
  1399/11/24

دغدغه های وزارت نیرو در حوزه آب به دغدغه کشاورزان تبدیل شده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: در حال حاضر بسیاری از دغدغه های وزارت نیرو در حوزه آب به دغدغه کشاورزان تبدیل شده و گفتمان ایجاد شده میان بهره برداران از جنس سیاست گذاری و آینده نگری است.

  اخبار
  1399/10/01